h
h
h

  • Konsultacje w zakresie wniosków o finansowanie w ramach środków UE
  • Analiza dokumentacji
  • Walidacja pomysłów na wnioski
  • Certyfikacja usług doradczych dla podmiotów zaangażowanych w ocenę wniosków
  • Ocena projektów po względem potencjału
  • Partnerstwa inwestycyjno gospodarcze EWG i poza EWG
  • Budowa forum gospodarczego na rzecz sztucznej inteligencji
  • Szkolenia
  • Należymy do: