h
h
h
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny
Tu podaj tekst alternatywny
Europejski Instytut Gospodarczy jest stowarzyszeniem zrzeszającym zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz wszystkie osoby związane zawodowo z rynkiem nieruchomości.

Celem Europejskiego Instytutu Gospodarczego jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samorządności lokalnej oraz upowszechnianie wiedzy na temat doświadczeń krajów europejskich w tych dziedzinach. W szczególności, Instytut wspiera rozwój rynku nieruchomości poprzez doradztwo inwestycyjne, działanie na rzecz podwyższania kwalifikacji uczestników rynku, popularyzację zagranicznych doświadczeń i rozwiązań.

Osiągamy nasze cele poprzez wdrażanie programów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania rynku nieruchomości w Polsce i Unii Europejskiej, organizację szkoleń w zakresie pozyskiwania środków pomocowych dla podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych, propagowanie idei ekonomicznej samodzielności i własnej inicjatywy gospodarczej.Zarząd
Tomasz Pardo – Prezes Zarządu
Piotr Żołądkowski – Wiceprezes Zarządu
Wiesław Niedźwiedzki – Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Tomasz Rolnik
Ireneusz Pardo
Michał Choszczewski

Należymy do: